Josipdolski portal

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Početna Javni natječaji Javni natječaji
Natječaji

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

E-mail Ispis

NATJEČAJ

za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 187.787.500,00 kuna, a svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Stoga je moguće ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima,  usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Natječaj i dokumentacija .zip

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI (narodne novine)

 

   

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Josipdol

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA JOSIPDOL 
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/17-01/ 04
URBROJ: 2133/13-02-17-01
Josipdol, 31. siječnja 2017.  godine

 

Na temelju članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na

području Općine Josipdol

 

Više...
 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva u 2017. godini

E-mail Ispis

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva  u 2017. godini

 

Za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području općine Josipdol  iz sredstava proračuna Općine Josipdol.pdf

 

Javni poziv vlasnicima privatnih kuća

E-mail Ispis

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE JOSIPDOL

Josipdol, 15. lipnja 2016.  godine

 

 

JAVNI POZIV

SVIM STANOVNICIMA OPĆINE JOSIPDOL, VLASNICIMA PRIVATNIH KUĆA SA

LIJEPO UREĐENIM OKUĆNICAMA

ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI

ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON

NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

 

Turistička zajednica Općine Josipdol raspisuje javni  poziv za najljepše uređenu okućnicu i balkon.

Na natječaj spomenute objekte mogu prijaviti stanovnici općine Josipdol, bez obzira na vlasništvo.

Ocjenjivanje uređenosti okućnica privatne kuće ili balkona vršiti će se prema slijedećim kriterijima;

- Cvjetnosti i hortikulturno uređenje ( vlastito održavanje tijekom cijele godine, originalnost uređenja, raznovrsnost bilja ) – maksimalno 5 bodovoa

- Opremljenost ( uređena ograda, kućni broj ) – maksimalno 5 bodova

- Smještaj objekta  na glavnoj prometnici, centru ili u funkciji turizma – maksimalno 5 bodova

- Broj glasova na facebook stranici Općine Josipdol – maksimalno 5 bodova

 

Javni poziv je otvoren od 15. lipnja do 15. kolovoza 2016. godine.

natječaj.pdf

 

 

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta

E-mail Ispis

Temeljem članka 6. Zakona o zakupa i kupoprodaji poslovnog poslovnog prostora («Narodne novine» broj: 125/11, 64/15), te članka 38. Statuta općine Josipdol (

«Glasnik Karlovačke Županije» broj: 16/2013) Općinski Načelnik dana 22. travnja 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE JOSIPDOL

natječaj.pdf

 

 

Program javnih radova "RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE"

E-mail Ispis

Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  kroz pakte mjera “RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE” u tijeku 2016. godine provodi Program javnih radova.

U Programu javnih radova planira se zapošljavanje 20 radnika.

Uz prijavu ( zamolbu ) je potrebno priložiti;

 

1. životopis

2. preslika osobne iskaznice

3. presliku domovnice

4. presliku svjedodžbe o završenoj školi

5. uvjerenje o nekažnjavanju

6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom mirovinskom stažu

7. izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u JLPRS (NN 86/08, 61/11)

8. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini prijave na hrvatskom zavodu za zapošljavanje

 

Rok za prijavu: 15.04.2016. godine do 15,00 sati.

 

Osoba za kontakt: Ivanka Turkalj

RAD ZA ZAJEDNICU I SEBE .PDF

 

 

Program javnih radova - pomoć u zajednici

E-mail Ispis

Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodovom za zapošljavanje kroz paket mjera usmjerenih nezaposlenim ženama  u tijeku 2016. godine provodi

Program javnih radova - pomoć u zajednici.

U Programu javnih radova planira se zapošljavanje 10 radnik/ca.

 

Prijave se podnose u Općinu Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.

Uz prijavu je potrebno priložiti;

- ZAMOLBU

- ŽIVOTOPIS,

- PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE,

-  PRESLIKU DOMOVNICE,

- PRESLIKU SVJEDODŽBE O ZAVRŠENOJ ŠKOLI,

- UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJUM POTVRDA HZMIO O EVIDENTIRANOM RADNOM STAŽU,

- IZJAVA KANDIDATA ZA DA NE POSTOJE ZAPREKE ZA PRIJEM U SLUŽBU IZ ČLANKA15. I 16. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U JLPRS (NN 86/08, 61/11)

 

Rok za prijavu: 24. ožujka 2016. godine.

Osoba za kontakt: Ivanka Turkalj, 047-581-298

 

Prijava potrebe za radnikom  HZZ.docx

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama građana

E-mail Ispis

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-01/16-01/ 05
URBROJ: 2133/13-02-16-01
Josipdol, 19. veljače 2016. godine

Na temelju članka 6.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja Programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/2015) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 1/2016) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, ing.građ. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na
području Općine Josipdol

Tekst natječaja.pdf

Upute za prijavitelje .pdf

Obrazac proračuna projekta ,doc

Obrazac prijave za dodijelu potpore .docx

Obrazac izjave o partnerstvu .doc

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja .docx

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2
Baner

Ostalo

Općina Josipdol,

Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol


OIB: 65506283455
MB: 2619288

Tel: 047/581-298
047/581-633
Fax:047/581-609
opcina@josipdol.hr

Poslovni račun
HR32 2400008 1817200003
Karlovačka banka

uredovno vrijeme

Ponedjeljak

11,00 - 14,00 sati

Četvrtak

08,00 - 10,00 sati

11,00-13,00 sati


Želite biti informirani

Закажите монтаж системы отопления по лучшей цене в Киеве
Prijavite se za primanje važnijih obavijesti
captcha 
Uvjeti i odredbe

Poveznice


.tif slikovna datoteka

© Općina Josipdol | sva prava zadržana | privatnost podataka