l Početna l Kontaktirajte nas l Vijesti l Linkovi l
 

Image

 

Početna
OPĆINSKO VIJEĆE
Sastav
Poslovnik
Statut
Sjednice
Zapisnici
Važne odluke
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Uredovno vrijeme
Odluke
Izvješća
IZVJEŠĆA
Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama
Službenik za informiranje
Osoba za nepravilnosti
Katalog informacija
Naknade
Zahtjev za pristup-(obrazac)
Dopune i ispravci-(obrazac)
Ponovna uporaba-(zahtjev)
JAVNA NABAVA
Javna nabava
Registar ugovora
Sprečavanje sukoba interesa
Postupci javne nabave
Javni natječaji
Javni natječaji
Javni poziv
PRORAČUN
Proračun Općine Josipdol
PROSTORNI PLAN
PROSTORNI PLAN - JOSIPDOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme
Službenici
Kontakti
OBRASCI
Subvencije
IZBORI
Općinsko Izborno povjerenstvo
Kontakti
Poveznice
Image
 
Elektronički oglasnik Javne nabave RH
 
Glasnik Karlovačkr Županije
 
Informacije
VAŽNIJI TELEFONI 
Zaštita i spašavanje    (112)
Vatrogasci   581-043 (93)
Hitna pomoć        581-640
                                   (94)
Ambulanta Josipdol
                           581-235
Ambulanta Oštarije
                            584-062
Zubna ambulanta
Josipdol               581-223
Veterinarska        581-874
Općina Josipdol   581-298
Pošta Josipdol     628-022
Pošta Oštarije     584-020
HŽ Josipdol         542-549
Šumarija             581-136
Župa Josipdol     581-118
Župa Oštarije      584-070
Župa Modruš      551-080
Dječji vrtić          581-275
OŠ Josipdol        581-112
OŠ Oštarije         584-011
 

Image

klikni 

 

 
Poljoprivreda savjetodavna služba
Anketa
Syndicate


  
Ženska udruga Katarine potvrdila djelovanje osnivačkom Skupštinom u Josipdolu
Općina Josipdol   
30. 03. 2015.

Vrijedne ruke – jedini kriterij

rukotvorineKatarine, kao prva udruga koja je jasno pokazala da ženski angažman ne poznaje granice i postavila jedini kriterij okupljanja – predan rad i vrijedne ruke, već je do samog osnivanja prešla granice svoje općine i županije.
Osnivačka skupština ŽU „Katarine“održana u Josipdolu u subotu 28. ožujka 2015. okupila je ne samo vrijedne žene već i brojne goste koji su prepoznali važnost udruge utemeljene na radu i vještinama te im stoga dali svoju punu podršku. Cijenjeni gosti bili su predsjednik Vijeća Općine Josipdol Zdravko Jandrlić,  načelnik i zamjenik načelnika Zlatko Mihaljević i Nikica Jagnjić, Velečasni Petar Šporčić, Pop Ante Luketić, Otac Milan Simić, predsjednica Udruge udomiteljskih obitelji Karlovačke županije Milena Pavlović, te predstavnici brojnih dobrotvornih društava, udruga vatrogastva, nogometnih klubova i brojni drugi. Skupština je jednoglasno izabrala predsjednicu Katarina, Zoricu Marinu Jandrlić kao pokretačicu „vrijedne priče“, te tijela ŽU Katarine.
Ideja temeljena na pozitivnim vrijednostima koja ne preferira političke opcije, nije isključiva po pitanju religije ne postavlja granice već traži entuzijazam i kreativnost, dobar je poticaj oživljavanju krajeva poput malih općina.

 
Opširnije...
 
Produženi boravak u Područnoj školi "Siniša i Zrinka Rendulić"
Službenik za informiranje   
26. 03. 2015.

JAVNI POZIV

 

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“
J O S I P D O L

 

poziva sve zainteresirane roditelje
za upis  djeteta u produženi boravak u Područnoj školi „Siniša i Zrinka Rendulić“ Oštarije
da se jave u tajništvo škole „ Josipdol „ u periodu od  
1.04. 2015. do 30.04. 2015. godine
od 8,00 do  12,00 sati svaki radni dan

Javni poziv.pdf 

 

 
Natječaj za zaposlenje na poslovima javnih radova u Općini Josipdol
Službenik za informiranje   
20. 03. 2015.
OBAVIJEST


Obavještavaju se stanovnici  Općine Josipdol da Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ispostava Ogulin u 2015.
godini provodi program Javnih radova .
U programu Javnih radova biti će zaposleno 25 radnika. Pisane zamolbe podnose se u Općinu Josipdol  do 27.03.2015. godine.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti
- životopis
- presliku svjedožbe
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Općinu Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, službenica Ivanka Turkalj, 047/581-298, 581-633, 581-305.

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

 
Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol
Službenik za informiranje   
16. 03. 2015.
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

 
8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 20. ožujka 2015 g. (petak)
u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 13,00 sati.
 
 
Sudjelovanje javnosti u radu Općinskog Vijeća
Službenik za informiranje   
15. 03. 2015.

OBAVIJEST 


Stanovnici  koji imaju prebivalište na području Općine Josipdol mogu biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost uključena. Na sjednicama Općinskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe – stanovnici u broju koji ne ometa normalan rad  Općinskog vijeća - 5 osoba.  
Osobe (stanovnici ) koji žele prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili broj faksa: 047-581-609. 
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti za normalan rad, predsjednik Općinskog vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesene prijave. 
 
Zahtjev možete skinuti u rubrici:  
  • Općinsko vijeće - 
                                       Sjednice - 
                                                        Sudjelovanje javnosti 
 
 
Biskup Mile Bogović u posjetu Općini Josipdol
Općina Josipdol   
12. 03. 2015.

ImageDana 09.03.2015. godine gospićko-senjski biskup Mile Bogović u pratnji josipdolskog župnika Petra Šporčića posjetio je Općinu Josipdol tokom svoje redovite vizitacije naše župe i cijelog ogulinskog dekanata. Općinski Načelnik Zlatko Mihaljević i biskup razgovarali su o socijalnom stanju na području Općine Josipdol kao i o mogućnostima zapošljavanja. Dogovorili su nastavak pomoći Općine Josipdol oko sanacije sakralnih objekata.  Biskupa se posebno dojmilo novo uređenje i organizacija općinske arhive te je pohvalio nastojanja o očuvanju svjedočanstava prošlost iz našega kraja.

 

 

Opširnije...
 
JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za dodjelu godišnje nagrade Općine Josipdol
Službenik za informiranje   
05. 03. 2015.

J A V N I   P O Z I V 

Za predlaganje kandidata za dodjelu 
godišnje nagrade Općine Josipdol za 2015. godinu

1.

1.    Godišnja nagrada Općine Josipdol je  javno priznanje koje se  dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj  ili pravnoj osobi za cjelokupno postignuće  i za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene  rezultate na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstvena i socijalne skrbi sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika djelatnosti ostvarenih tijekom posljednje dvije godine  koje prethode godini kojoj se dodjeljuje nagrada.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim stručnim, umjetničkom, znanstvenim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos,  te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Josipdol.

3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti :

 
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Službenik za informiranje   
03. 03. 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE


Poštovani,
 
Naručitelj Općina Josipdol pokrenula je nabavu OSOBNOG AUTOMOBILA E-BN­ l/2015 , te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostaYu ponude.
Sukladno članku  18. stavku  3. Zakona  o javnoj  nabavi  („Narod ne  novine„  broj: 90/ 1,83/13 i  143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provodi ti postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude za nabavku osobnog automobila.pdf

 

 

 
JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za dodjelu javnog priznanja za životno djelo
Službenik za informiranje   
02. 03. 2015.

J A V N I   P O Z I V 

Za predlaganje kandidata za dodjelu 
javnog priznanja za životno djelo za 2015. godinu 


1. Javno priznanje Općine Josipdol za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće  i za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene  rezultate na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstvena i socijalne skrbi sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života koje predstavlja izuzetna izuzetan doprinos razvitku  ugledu Općine Josipdol. 

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno. 

2. Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim stručnim, umjetničkom, znanstvenim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos,  te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Josipdol. 

3. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti :
- načelnik
- stalna radna tijela Vijeća
- udruge građana
- građani
- pravne osobe s područja Općine Josipdol

 
 
Poziv na javnu dražbu za prodaju osobnog vozila
Službenik za informiranje   
02. 03. 2015.

POZIV

NA JAVNU DRAŽBU ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA

I
Predmet prodaje je osobno vozilo općine Josipdol, marke KIA PRIDE- karavan, godina
proizvodnje 2000. , neregistrian, sa prijeđenih 168 085 km.
II
Vozilo će se prodavati putem pismene dražbe u razdoblju od od 2. ožujka do 9. ožujka 2015.
godine.
III
Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a početna cijena iznosi 1.350,00 kn
IV
Na javnoj dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje koje uplate jamčevinu u
iznosu od 200,00 kn u Proračun općine Josipdol, IBAN BROJ: HR32240008 l 8 l 720003, poziv
na broj: HR68 7722 OIB.
 
 
 
 
Poziv na savjetovnje
Službenik za informiranje   
27. 02. 2015.

P O Z I V


Na savjetovanje poljoprivrednika u četvrtak 12. ožujka  2015. godine s početkom u 11.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Josipdol,
Ogulinska 10, Josipdol                 
        

Cilj edukacije je upoznati Vas sa nizom obaveznih zahtjeva i postupaka (propisa) koje poljoprivrednici moraju poštivati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti na gospodarstvima, 
a u svrhu ostvarivanja prava na potpore u poljoprivredi u 2015. godini.     11:00-11:20   Izravna plaćanja u 2015. godini
                         Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.
     11:20-11:35   Višestruka sukladnost
                      Ljubica Magdić, struč.spec.ing.agr.
11:35-11:45   Planiranje plodoreda
                      Ljubica Magdić, struč.spec.ing.agr.
11.45-12:05   Mjere ruralnog razvoja
                        Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.
12:05-12:15   Mikotoksini - fuzarioze
                      Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.
12:15-12:25    FADN kalkulator
                   Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
12:25-12:40   Upisnik šumoposjednika 
                   Snježana Blašković, dipl.ing.šum.
12:40-13:10  GENERA program zaštite povrtnih i ratarskih kultura
                   Josip Ćorušić dipl.ing.agr.,


Info tel: 047/ 525 343

Molimo Vas da o ovom savjetovanju obavjestite svoje susjede i prijatelje koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i korisnici su potpora u poljoprivredi. 


Savjetodavna služba
Ured Ogulin
 
 
 
Poduzetnički impuls 2015
Službenik za informiranje   
18. 02. 2015.

Poštovani,
Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta organizira informativnu radionicu na kojoj će biti predstavljen Program poticanja poduzetništva i obrta (Poduzetnički impuls) za 2015. godine.
Predstavljanje Programa poticanja poduzetništva i obrta održat će se dana 25.veljače 2015. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati Velika vijećnica Grada Karlovca, Banjavčićeva bb, 47000 Karlovac.
Na predstavljanju će biti nazočni i mjerodavni predstavnici Ministarstvo poduzetništva i obrta. Zbog velikog interesa i ograničenog broja mjesta prijava na informativnu radionicu je obavezna.

Prijava sudjelovanja vrši se popunom prijavnice i slanjem na mail Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript najkasnije do 24.veljače 2015 godine.

S poštovanjem!

Obavijest.pdf

Prijava.docx

 

 
Obraćanje načelnika Općine Josipdol sumještanima
Općinski načelnik Zlatko Mihaljević , ing.građ.   
10. 02. 2015.

Poštovani sumještani,


Image
Općinski načelnik Zlatko Mihaljević
U sklopu podjele  godišnjih računa za odvoz komunalnog otpada, komunalne naknade i grobne naknade, te ostalih obveza prema općini Josipdol i svakodnevnih novih mjera u preznoj politici koje je propisala država imam potrebu  za kratko obrazloženje i upoznavanje Vas sa našim planom i načinom funkcioniranja u ovoj godini.
Unatoč svemu i najavama uvođenja novih mjera i porezne politike i dodatnog opterećenja općina i gradova, odnosno naših građana od strane države, pokušali smo maksimalno racionaliziranje rashoda općine i nismo pristupili kod donošenja Proračuna za 2015. godinu podizanju cijena naših komunalnih usluga i uvođenju  prireza našim sumještanima, te  ostavili to kao zadnje rješenje u očuvanju  mogućnosti daljnjeg funkcioniranja i rješavanja zakonom propisanih osnovnih potreba naše Općine.

 

Opširnije...
 
Važna obavijest
Službenik za informiranje   
10. 02. 2015.

OBAVJEŠTAVAJU SE

        svi stanovnici Općine Josipdol da se zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega, u tijeku ovog tjedna neće vršiti usluga odvoza komunalnog otpada. Zahvaljujemo na razumijevanju.

 
Financijsko izvješćeproračunskog korisnika Dječji vrtić Josipdol za 2014. godinu
Službenik za informiranje   
10. 02. 2015.

Financijsko izvješće proračunskog korisnika Dječji vrtić Josipdol za 2014. godinu.pdf

 
Financijsko izvješće Općine Josipdol za 2014. godinu
Službenik za informiranje   
10. 02. 2015.
Financijsko izvješće Općine Josipdol za 2014. godinu.pdf
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 16 od 326


  
Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
 
 Tel: 047/581-298
 047/581-633
Fax:047/581-609
 
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Obavijesti
Zabava
Povijest
Informacije
Kultura i običaji
Školstvo
Sport
Udruge
Gospodarstvo
Vatrogasci
Zdravstvo
Vremenska prognoza
Vijesti
Linkovi
Knjiga gostiju
Fotoalbum
Videoalbum
Download
Josipdol sada
Poslovni subjekti
Dodaj upis
Traži

Zadnje dodani subjekti
ECB Tečajna Lista
  • 1€  » »  HRK  HRK   7.6450
ECB :: 2015-03-31
  • 1$  » »  HRK  HRK   7.1057
ECB :: 2015-03-31
Tko je OnLine
Gostiju online: 2
Lokacija posjetitelja
Map
Arhiva

Josipdolska vremenska prognoza za sljedećih 48 sati. Meteorološka postaja Josipdol.
Vremenska prognoza za Josipdol
RSS vijesti

http://josipdol.hr, Powered by Joomla and Modifed by TrgoNet web hosting